English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

TOBIE JEZU CZEŚĆ ODDAJĘ zmozeksdongsforgodShare with friends on Facebook


TOBIE JEZU CZEŚĆ ODDAJĘ zmozeksdongsforgod
/ :Tobie, Jezu, cześć oddaję
Twego świętego imienia wzywam :/
/ :Twej świętej krwi cześć oddaję
Twego świętego imienia wzywam :/

Modlitwa Marceli Z.
Panie Jezu, Ty jesteś Władcą wszystkiego
Całej ziemi i każdego stworzenia.
Trzymasz w swych ramionach cały świat
Tylko Tobie należy się wszelka chwała.
Dziękuję Ci, że wnikasz w me serce,
Znasz moje myśli.
Daję Ci wszystko, co mam.
Przecież Ty dałeś mi o wiele więcej
Swą świętą, czystą krew, która oczyszcza me grzechy.
Twoja ofiara tego dokonała.
Teraz stoję w bojaźni przed Tobą.
Wzywam i wysławiam imię Jezus.
Chcę Cię uczynić Panem mego życia.
Całym sercem Cię kocham i wierzę,
Że zmartwychwstałeś i żyjesz. Wczoraj, dziś i na wieki.
AMEN.
Muzik i tekst ceski Georg Zmozek
Polski tekst Tadeusz Kaiser
 

TOP 20


Uwielbiajmy Pana


Albowiem tak Bóg umiłował świat


WIĘCEJ KOCHAĆ zmozeksongsforgod


Dlaczego łąka jest zielona - piosenki dla dzieci - zmozeksongsforgor


Dziękuję Ci, Jezu ! zmozeksongsforgod


KOCHAM CIĘ, OJCZE zmozeksongsforgod


O, Baranku - zmozeksongsforgod


Nawet gdyby figowiec nie zakwitł zmozeksongsforgod


Jesteś blisko, czuję to - zmozeksongsforgod.com


GÓRALU, CZY CI NIE ŹAL zmozeksdongsforgod


Jerozolimo - zmozeksongsforgod


CIEBIE WYCHWALAM JEZU , WYWYŻSZAM IMIĘ TWE zmozeksongsforgod


Będę Cię, Panie, sławił - zmozeksongsforgod


Albowiem ty, Panie! sprawiedliwemu błogosławić będziesz


Już jako malec - zmozeksongsforgod


Każdy, kto będzie wzywał imię Jezusa


TOBIE WIECZNA CHWAŁA zmozeksongsforgod


JUŻ TERAZ zmozeksongsforgod


O, Baranku zmozeksongsforgod


TOBIE,PANIE MÓJ,CHWAŁĘ I CZEŚĆ ODDAJĘ zmozeksongsforgod