English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

CIEBIE WYCHWALAM JEZU , WYWYŻSZAM IMIĘ TWE zmozeksongsforgodShare with friends on Facebook


CIEBIE WYCHWALAM JEZU , WYWYŻSZAM IMIĘ TWE zmozeksongsforgod
/: Ciebie wychwalam Jezu
Wywyższam imię Twe
Ciebie wychwalam Jezu
Wywyższam imię Twe :/
/:Ciebie, Panie czczę
Wywyższam imię Twe
Ciebie Panie, czczę
Wywyższam imię Twe :/

/: Dzięki Panie, za Twą krew Wywyższam imię Twe
Dzięki Panie, za Twą krew Wywyższam imię Twe :/

/: Dzięki, Panie, za Twój krzyż Wywyższam imię Twe
Dzięki , Panie za Twój krzyż Wywyższam imię Twe :/

Wywyższam imię Twe, dzięki Ci, Panie
Wywyższam imię Twe, dzięki Ci, Panie
Wywyższam imię Twe, dzięki Ci, Panie
Wywyższam imię Twe.

Muzik i tekst ceski Georg Zmozek
Polski tekst Tadeusz Kaiser
 

TOP 20


Uwielbiajmy Pana


Albowiem tak Bóg umiłował świat


WIĘCEJ KOCHAĆ zmozeksongsforgod


Dlaczego łąka jest zielona - piosenki dla dzieci - zmozeksongsforgor


Dziękuję Ci, Jezu ! zmozeksongsforgod


KOCHAM CIĘ, OJCZE zmozeksongsforgod


O, Baranku - zmozeksongsforgod


Nawet gdyby figowiec nie zakwitł zmozeksongsforgod


Jesteś blisko, czuję to - zmozeksongsforgod.com


GÓRALU, CZY CI NIE ŹAL zmozeksdongsforgod


Jerozolimo - zmozeksongsforgod


CIEBIE WYCHWALAM JEZU , WYWYŻSZAM IMIĘ TWE zmozeksongsforgod


Będę Cię, Panie, sławił - zmozeksongsforgod


Albowiem ty, Panie! sprawiedliwemu błogosławić będziesz


Już jako malec - zmozeksongsforgod


Każdy, kto będzie wzywał imię Jezusa


TOBIE WIECZNA CHWAŁA zmozeksongsforgod


JUŻ TERAZ zmozeksongsforgod


O, Baranku zmozeksongsforgod


TOBIE,PANIE MÓJ,CHWAŁĘ I CZEŚĆ ODDAJĘ zmozeksongsforgod