English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

TOBIE,PANIE MÓJ,CHWAŁĘ I CZEŚĆ ODDAJĘ zmozeksongsforgodShare with friends on Facebook


TOBIE,PANIE MÓJ,CHWAŁĘ I CZEŚĆ ODDAJĘ zmozeksongsforgod
/: Tobie, Panie mój, Tobie Panie mój
Oddaję chwałę, chwałę i cześć:/
Imię Twe Jezu wychwalam, imienia Jezus wzywam
Imieniu Jezus oddaję chwałę, imieniu Jezus oddaję cześć
Muzik i tekst ceski Georg Zmozek
Polski tekst Tadeusz Kaiser
 

TOP 20


Albowiem tak Bóg umiłował świat


WIĘCEJ KOCHAĆ zmozeksongsforgod


Dlaczego łąka jest zielona - piosenki dla dzieci - zmozeksongsforgor


Dziękuję Ci, Jezu ! zmozeksongsforgod


Uwielbiajmy Pana


O, Baranku - zmozeksongsforgod


KOCHAM CIĘ, OJCZE zmozeksongsforgod


Nawet gdyby figowiec nie zakwitł zmozeksongsforgod


Jesteś blisko, czuję to - zmozeksongsforgod.com


GÓRALU, CZY CI NIE ŹAL zmozeksdongsforgod


Jerozolimo - zmozeksongsforgod


CIEBIE WYCHWALAM JEZU , WYWYŻSZAM IMIĘ TWE zmozeksongsforgod


Albowiem ty, Panie! sprawiedliwemu błogosławić będziesz


Już jako malec - zmozeksongsforgod


Będę Cię, Panie, sławił - zmozeksongsforgod


TOBIE WIECZNA CHWAŁA zmozeksongsforgod


Każdy, kto będzie wzywał imię Jezusa


JUŻ TERAZ zmozeksongsforgod


O, Baranku zmozeksongsforgod


TOBIE,PANIE MÓJ,CHWAŁĘ I CZEŚĆ ODDAJĘ zmozeksongsforgod